Jeden obraz wystarczy za tysiąc słów, ale nazwijmy rzecz po imieniu:
celem aukcji jest zdobycie funduszy na wykształcenie dzieci
Zosi i Antoniego Chodorowskich (na zdjęciu: wszystkie z rodzicami).

Chodoraria: CHODOR Aukcja Cel Galeria Konkurs